SAGA: Hvorfor og hvordan?

Jesper Theil Thomsen
6 min readJun 30, 2021

Danmark er et fantastisk land

Når vi som unge vokser op i dagens Danmark, nyder vi godt af flere generationers arbejde, der har ført til, at vi i dag er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste lande.

Det skal vi være stolte af — og det skal vi være taknemmelige for.

Men fortidens succeser må ikke lukke vores øjne for fremtidens udfordringer

Aldrig har flere børn og unge været ramt af stress, angst og depression end nu.

I de seneste 40 år er antallet af unge førstegangskøbere på boligmarkedet halveret.

Nutidens ungdom er den første generation siden 2. verdenskrig, der står til at blive fattigere end vores forældre.

Det er resultatet af et historisk svigt fra Christiansborg — ikke bare af vores generation, men af alle fremtidige generationer.

Den demografiske udvikling har gjort ungdommen til en demokratisk minoritet

I de seneste 20 år er andelen af ældre i det danske samfund vokset med 33% — og i dag er over halvdelen af stemmerne placeret hos dem over 50 år, mens unge under 30 kun udgør 18%. Udviklingen er accelererende; når den danske befolkning i det næste årti vokser med 279.000 personer, er mere end 228.000 af dem over 65 år.

Politik handler om at definere rammer for fremtiden — men magten ligger i stigende grad hos alle andre end dem, der skal leve i fremtiden.

Det kræver et ekstraordinært engagement, hvis ungdommen skal høres

Det ses tydeligt, at ungdommen oplever, at det politiske system er til for alle andre end dem selv, og derfor tabes de i den demokratiske debat. For hvad nytter det at bruge sin stemme, når ingen lytter?

Desværre appellerer de etablerede demokratiske instanser ikke til den nye generation.

Omend 76% af den danske ungdom har en holdning til, hvor vi skal hen som samfund, er kun 0,8% medlem af et politisk parti.

Hos de +30-årige er flere end syv gange så mange medlem af et parti.

Vi bliver nødt til at gentænke den demokratiske inddragelse og skabe en ny politisk struktur, der fordrer en ungdom, der igen får lyst til at benytte sin stemme.

Når unge ikke deltager aktivt i demokratiet, ser vi, at de som befolkningsgruppe ikke vejes i den førte politik — og det har vidtrækkende konsekvenser.

En politik for ungdommen er en politik for fremtiden. Men hvis hverken den generation eller den planet, der efterlades, er en væsentlig faktor i den første politik, ser fremtiden dyster ud.

Derfor stifter vi SAGA.

Med en erkendelse af, at ingen gør det for os, og at vi må skabe forandringen selv.

Med en drøm om at mindske kløften mellem generationer, inden den bliver så dyb, at vi mister evnen til at krydse den.

Med et mål om at samle vores generation og skabe en ny politisk struktur, der ikke har til formål at få vores stemme, men i stedet at lytte til den.

Til ungdommen, for samfundet.

Hvad er det så lige SAGA er?

SAGA er en almennyttig forening, hvor medlemmerne ikke betaler kontingent.

SAGAs medlemmer aktiveres til at deltage i at udvikle mærkesagerne — og efterfølgende aktivere og kommunikere mærkesagerne i samfundet, på sociale medier og i den offentlige debat.

Vi møder vores medlemmer hvor de er; og ikke i et sprog, hvor der tales som den gamle onkel, der forsøger at være ung med de unge — men med en bevidsthed om at tingene ikke skal forsimples eller fordummes for at de unge kan være med.

Vi udstyrer dem med værktøjer, så de kan engagere og markere sig i den demokratiske debat; hvad end det er ved at udvikle SAGAs forslag, ved at aktivere og repræsentere mærkesagerne — eller blot løbende deltage i den demokratiske debat på lokalt, nationalt eller internationalt plan.

Medlemmerne kan selv vælge hvilke forslag de vil engagere sig i — de behøver med andre ord ikke at engagere sig i, eller være enig i et helt partiprogram for at kunne blive en del af SAGA og engagere sig.

De mest engagerede medlemmer vil vi klæde på til at kunne repræsentere og kæpe for SAGA på et større, offentligt plan — med et langsigtet mål om at skabe demokratiske rollemodeller for fremtidens generationer.

Hvordan udvikles SAGAs mærkesager?

SAGA er en partineutral ungdomsbevægelse — og derfor bestemmes vores mærkesager af medlemmerne.

Vi har en ambition om at skubbe 3–5 forslag igennem Folketinget inden for det første år, og finder vores forslag igennem en proces i tre trin.

Find de vigtigste mærkesager for ungdommen

 1. Når du melder dig ind, svarer du på hvad du mener bør være anderledes i vores samfund
 2. Når vi har samlet nok data, tematiserer vi til en liste af 15–20 konkrete problematikker
 3. Vores medlemmer stemmer derefter om hvilke problemstillinger vi skal tage videre først

Udarbejd løsninger baseret på ekspertise og data

 1. Vi nedsætter arbejdsgrupper for hvert tema bestående af: domæne eksperter, relevante Stemmer samt medlemmer som kan ansøge om at være med i arbejdsgrupperne.
 2. Grupperne udarbejder tre løsningsforslag per problematik.
 3. Vores partnere Deloitte & Kraka analyserer forslagene for at finde de mest effektive, inkl. udregning af finansiering og effekt på samfundsøkonomi.

Skub konkrete forslag igennem Folketinget

 1. De mest effektive løsninger omskrives til lov- eller beslutningsforslag.
 2. Forslagene fremstilles til Folketinget; enten på tværs af partier eller via Borgerforslag.
 3. Vi kører intensiv, separat kommunikation for hvert forslag, hvor vi giver vores medlemmer og Stemmer værktøjerne til at aktivere og kommunikere mærkesagerne i samfundet, på sociale medier og i den offentlige debat.

Hvem repræsenterer SAGA?

SAGA består udover dets medlemmer af en række nøje udvalgte Stemmer — prominente unge, som tidligere har vist evnen til at samle ungdommen om en sag.

Deres opgave er først og fremmest at benytte deres indflydelse og reach til at mobilisere og motivere ungdommen til at deltage i den demokratiske debat.

Hver Stemme vil — efter eget ønske — vælge en eller flere mærkesager, som de sammen med andre Stemmer, involveres i. De hjælper med at udvikle, promovere og repræsentere mærkesagerne på egne kanaler og i pressen.

SAGA leverer visuelt materiale, økonomiske beregninger og lovforslag, som klæder Stemmerne på til at kunne skabe politisk forandring.

Hvordan kommunikerer SAGA?

SAGA er født ud af en passion for alt andet end politik som vi kender det — og derfor ligner og føles SAGA som alt andet end traditionel en politisk organisation.

Vi samarbejder med tidens mest markante produktionsselskaber, fotografer og grafikere, for at skabe en visuel identitet der er mindre Christiansborg — og mere lig verdens største mode- og lifestyle-brands.

Sammen med vores partnere skaber vi et visuelt udtryk, som de unge reelt set kan spejle sig i — og som gør det klart og tydeligt, at SAGA ikke forsøger at få deres stemme — men i stedet at lytte til den.

Er det her overhovedet seriøst?

SAGA bakkes op af en arbejdsgruppe fra Deloitte og Kraka, som leverer analyse, beregninger og actions, således at vores guidelines bygger på et faktuelt grundlag.

SAGA vil ikke levere politiske forslag uden finansiering eller gennemregnede analyser af konsekvenserne; for skal ungdommens stemme tages seriøst, skal den også repræsenteres seriøst.

Endvidere samarbejder SAGA med de stærkeste bureauer indenfor digital marketing og branding, som sikrer, at vi når vores publikum effektivt.

Hvordan finansieres SAGA?

Alt arbejde er indtil videre pro-bono af SAGAs fire stiftere, bestyrelsesmedlemmer, stemmer og partnere — de er hverken blevet betalt med kontanter eller indflydelse.

På sigt vil SAGA søge finansiering fra private og fonde, som dog ingen indflydelse vil få på SAGAs arbejde.

Hvordan ser SAGAs vedtægter ud?

Du kan finde de nyeste vedtægter her.

Hvem har startet SAGA?

SAGA består af fire stiftere:

 • Alexander Hasenberg (26) — Alexander arbejder i Danske Bank, hvor han leder et projektteam og fungerer som rådgiver til en af bankens direktører.
 • Nima Sophia Tisdall (27) — Nima er CEO & medstifter af Blue Lobster og er desuden en del af Obama Foundation og World Economic Forum.
 • Jesper Theil Thomsen (26) Jesper er CEO & medstifter af højtalervirksomheden, SOUNDBOKS og bestyrelsesmedlem i bl.a. Børns Vilkår. Carl Kronika (21)
 • Carl er partner og medstifter af Copus, et strategisk kommunikationsbureau, der primært rådgiver vækstvirksomheder.

--

--